Vragen en Antwoorden bij hulpverlening door Volmacht

1. Over wat het kost:
Het tarief voor schuldensanering 39,95 incl. BTW excl. reiskosten (dat zal in rekening worden gebracht bij bijv. maatschappelijke instellling of familielid). Voor Budgetbeheer (ook de "toeleiding" naar externe schuldsanering) en Financialcoaching € 49,95 incl. BTW excl. reiskosten).
Intakegesprek en advies aan hulpverleners is gratis. Werkzaamheden in verband met bewindvoering kost 59,95 incl. BTW)
 
2. Waarom geen bewindvoering maar volmacht?
- client is wilsbekwaam maar wil hulp/coaching bij het regelen van zijn of haar financieen. 
- meer gevoel van autonomie bij de cliënt.
- diverse tussen vormen van bevoegdheid van de cliënt mogelijk (van niets tot alles) om tot zelfredzaamheid te komen.
- korte lijnen tussen teamleden, cliënt en gevolmachtigde en minimale administratieve lasten.
- geen wachttijden maar directe actie en als bewindvoering nodig is (in geval van wilsonbekwaamheid kan dat in gang gezet worden)
 
3. Welke fasen zijn er te benoemen na aanmelding? En hoe meldt ik me aan?
- inventarisatie van schulden (indien van toepassing)
- inventarisatie van inkomsten en uitgaven
- stabilisatie en financiering van de schulden (bij sanering worden naar officiele instanties toegeleid)
- waakvlam begeleiding
* aanmelding (intake is gratis) door contact met mij op te nemen bij voorkeur per email: martinpadmos@gmail.com (geen ingewikkelde formulieren)
* aanmelding of incidenten en crisis bellen of appen: 06-23748751 
-
4. Welke diensten biedt ik niet aan of zijn risico's?
- bij langdurige ziekte van Martin dient een andere gevolmachtigde worden aangewezen en de huidige volmacht zal moeten worden ingetrokken
- bij overlijden van Martin vervalt de volmacht en dienen jullie op zoek te gaan naar een vervanger
- er wordt samen met St. Hulp- en ontmoetingscentrum Portland gewerkt aan vervanging en het verbreden van de activiteiten met anderen
 
5. Wat zijn nu de voordelen om een volmacht te regelen met Martin Padmos?
- aanmelden gaat simpel zonder al te veel papieren rompslomp (aanbevolen wordt wel om bij het intakegesprek te zijn)
- zelf hoef je je niet meer met de financiën van de cliënt bezig te houden (dan als je dat wilt toezichthouder te zijn)
- het kan ook preventief werken omdat er allerlei tussenvormen van begeleiding mogelijk zijn
- het werkt de zelfredzaamheid in de hand vanwege de verschillende mogelijkheden met tussenvormen
- is tevens (life) coachend gestuurd
- korte en directie lijnen met de schuldhulpverlener bij o.a. vroegsignaleren van problemen (die laten zich meestal ook vertalen in geld namelijk)
 
6. Wanneer moet je bewind aanvragen (en komt volmacht niet in aanmerking)?
- als iemand wilsonbekwaam is en naar verwachting zal blijven. Wilsonbekwaam is iemand die a. informatie niet kan begrijpen en afwegen; b. niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn; c. en/of geen besluit kan nemen.
- ak kan wel met jullie bewindvoering en mentorschap aanvragen en de rechter vragen mij aan te stellen als bewindvoerder.
 
7. Wat is de conclusie?
Schuldhulpverlening via volmacht is minder ingrijpend en ingewikkeld dan bewindvoering. Het wordt op maat toegepast met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten voor zover dat mogelijk is. Schuldhulpverlening via volmacht is makkelijk, waarbij de regeltjes niet centraal staan maar er wordt wel een juridisch waterdichte dienst geleverd. Bij de uitvoering gaat het om wederzijds vertrouwen tussen client, begeleider en de gevolmachtigde en de cliënt moet bereid zijn alle (tussen) vormen van begeleiding te willen ondergaan al na gelang zijn capaciteiten en wilsbekwaam zijn om dit besluit te kunnen nemen. 
Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

M. Padmos Advies en Dienstverlening


Heemraadhof 37
2922 CK Krimpen aan den IJssel
06 - 23 74 87 51
info@mpadmosadvies.nl

© M. Padmos Advies en Dienstverlening

Een product van Webcart