Preekbeurten & Rouwdiensten

A. PREEKBEURTEN


Preekbeurten verzorgen
Graag verzorg ik voor uw gemeente een preekbeurt waarbij we uitgaan van de standaard vergoeding van de PKN. De landelijke adviescommissie van preekconsenten van de kleine synode van de Protestantse Kerken in Nederland hebben een positief advies afgegeven voor het preekconsent binnen Protestantse Kerken in Nederland. Ik ben ook officieel ingeschreven in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerken in Nederland.

Beschikbaarheid
Als u wilt weten wanneer ik beschikbaar ben kunt u de beschikbaarheidskalender raadplegen van de confessionele vereniging http://www.beschikbaarheidskalender.nl/kalender/Default.aspx?tabindex=1&tabid=3 of de preekbeurtenzoeker van de Protestantse Kerken in Nederland http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/preekbeurten/Preekbeurtenzoeker/Paginas/Default.aspx. U kunt ook rechtsstreeks contact met mijn opnemen voor het maken van een afspraak door mij te bellen (06-23748751) of te mailen (info@mpadmosadvies.nl) 

B. ROUWDIENSTEN

Rouwbegeleiding
Als u het persoonlijk afscheid van uw geliefde wilt omlijsten met een rouwdienst kunt u mij altijd bellen om een afspraak te maken voor een familiegesprek. In overleg met u en de naaste familie (en eventueel goede vrienden) én de uitvaartondernemer (en indien van toepassing) met de kerkelijke gemeente waartoe de overledene behoort kunnen er nadere afspraken worden gemaakt. Ook de kosten worden met de betrokken partijen met elkaar besproken. In de meeste gevallen zijn de kosten ongeveer € 150,00 voor de voorbereidingen en € 150,00 voor de rouwdienst (excl. kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer).  

Het is raadzaam zo spoedig mogelijk een familiegesprek te hebben met elkaar waarin de levensloop en levensvisie van de overledene wordt besproken. Vervolgens bereiden wij samen de afscheidsplechtigheid voor waarbij u van harte wordt uitgenodigd om zelf dingen aan te dragen zoals te zingen of te beluisteren liederen, afscheidswoorden, bijbelteksten (als u dat wenst). Helemaal volgens uw eigen wensen dan wel de wensen van de overledene. Vervolgens stel ik een concept liturgie op. Na goedkeuring van de familie gaat de uitvaartondernemer een liturgie maken voor de afscheidsplechtigheid. 

Beschikbaarheid
Het belangrijkste is het tijdstip van afscheidsplechtigheid. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de uitvaartondernemer en met mij. 

Namens de kerken of op persoonlijke titel
Als het een crematieplechtigheid betreft zal dit een persoonlijke bijdrage betekenen. Er zal geen officiele afscheids- of dankdienst plaatsvinden. Mijn bijdrage zal op persoonlijke titel plaats hebben. Bij een begrafenis wil ik zoveel mogelijk een dank- of afscheidsdienst houden waarbij ik graag wil samenwerken met de plaatselijke kerkelijke gemeente of samenwerken met de kerkelijke gemeente van de overledene. 

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

M. Padmos Advies en Dienstverlening


Heemraadhof 37
2922 CK Krimpen aan den IJssel
06 - 23 74 87 51
info@mpadmosadvies.nl

© M. Padmos Advies en Dienstverlening

Een product van Webcart